Số ký hiệu : 11/2018/TT-BTTTT

Trích yếu : Về việc công bố Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 15/10/2018