Số ký hiệu : 169/QĐ-UBND

Trích yếu : Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 16/01/2019