Số ký hiệu : 3895/BTTTT-KHTC

Trích yếu : Công bố định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 19/11/2018