Số ký hiệu : 43/2018/QĐ-UBND

Trích yếu : Quyết định ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 24/12/2018