www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 7/21/2012 12:43:37 PM]
[Đăng ngày 6/27/2012 7:57:43 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ ban hành các quy định cụ thể phục vụ việc xây dựng, quản lý các dự án, hạng mục CNTT nhằm giải quyết các vấn đề còn vướng khi xây dựng một dự án hoặc đề cương, dự toán: từ khâu lập dự án, đề cương dự toán đến trình thẩm định, phê duyệt và thanh quyết toán, chẳng hạn: đề cương, dự toán do chủ đầu tư lập nhưng chủ đầu tư không có cơ sở để thanh toán mục chi đó (Bình Thuận).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:57:05 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ tổ chức lấy ý kiến và điều chỉnh một số nội dung trong Nghị định 102/2009/NĐ-CP nhằm phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNTT có thể mở rộng phát triển và đẩy nhanh tốc độ phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của các lĩnh vực kinh tế (Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:56:34 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ tham mưu, đề xuất với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia kết nối dữ liệu ngành dọc theo hệ thống đến tỉnh, huyện để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ phục vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành (Vĩnh Phúc).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:56:11 AM]

Hỏi: Bộ TTTT đã có Công văn số 3489/BTTTT-ƯDCNTT ngày 21/11/2011 về việc đề nghị cấp vốn thanh toán ứng dụng CNTT theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Bộ TTTT tiếp tục hỗ trợ để Sở TTTT (Chủ đầu tư) thực hiện chi trả và quyết toán các công trình (Nghệ An).


-

-

-

-

-

-

-
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.