www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/27/2012 7:16:53 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ TTTT nghiên cứu, cân nhắc và hạn chế xét duyệt cấp phép bưu chính phạm vi liên tỉnh, quốc tế cho các doanh nghiệp bưu chính có quy mô nhỏ, chỉ đủ khả năng tự tổ chức thực hiện một công đoạn trong quy trình nhận, trung chuyển, phát...Việc cấp phép bưu chính nêu trên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng cũng như làm gia tăng lưu lượng xe bưu chính (xe ô tô) xin phép được lưu thông trong nội thành vào giờ cao điểm (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:16:22 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ hướng dẫn chi tiết và cung cấp bộ hồ sơ mẫu về cấp phép bưu chính và xác nhận thông báo hoạt động bưu chính để hỗ trợ Sở TTTT theo quy định của Luật Bưu chính. Đề nghị Bộ cung cấp bản sao các bộ hồ sơ xin cấp phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát của các doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh đã được Bộ cấp phép để làm cơ sở và căn cứ khi thực hiện hậu kiểm, kiểm tra việc thực hiện theo các cam kết của doanh nghiệp trong hồ sơ xin phép (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:16:00 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ TTTT ban hành thống nhất quy chuẩn tối thiểu các biện pháp doanh nghiệp cần phải có để đảm bảo được anh ninh thông tin và an toàn đối với con  người, bưu gửi, mạng bưu chính theo yêu cầu của pháp luật để tạo điều kiện cho các Sở TTTT trong công tác kiểm tra, thanh tra cũng như cấp phép bưu chính (TP. Hồ Chí Minh).     

[Đăng ngày 6/26/2012 9:48:37 AM]

Hỏi: Về công tác xử lý bưu gửi không có người nhận (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/26/2012 9:47:48 AM]

Hỏi: Tổ chức tập huấn hoặc có văn bản hướng dẫn các sở TTTT thực hiện thẩm định các dự án Bưu chính, trên địa bàn và giúp các sở có hệ thống các văn bản liên quan phục vụ cho công tác thẩm định (Hưng Yên).


-

-

-

-

-

-

-
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.