www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/27/2012 7:42:04 AM]

Hỏi: Về kiến nghị quy hoạch mã số viễn thông dành cho dịch vụ tiếp nhận, thông báo sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:41:19 AM]

Hỏi: Về kiến nghị tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước, góp phần hạn chế và khắc phục những mặt trái của việc chưa quản lý chặt chẽ được thông tin thuê bao di động trả trước (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:39:03 AM]

Hỏi: Quản lý trò chơi trực tuyến trên thiết bị di động, đề nghị Bộ có hướng dẫn thống nhất quản lý trên toàn quốc và có các biện pháp xử lý kiên quyết các vi phạm. Đề nghị Bộ yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến và các ISP phải thực hiện, triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngừng cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến cho các đại lý Internet từ 22 giờ hôm trước đến 8 giờ sáng ngày hôm sau (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:38:08 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ TTTT sớm ban hành các nội dung hướng dẫn việc thực hiện bảo trì công trình viễn thông đối với các công trình viễn thông (Điều 26 Nghị định 114/2010/NĐ-CP), gồm một nội dung dung chính như: Ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì công trình; yêu cầu danh mục công trình, bộ phận công trình buộc phải quan trắc theo quy định…Hướng dẫn việc đóng góp chi phí để bảo trì công trình; tổ chức lập, công bố các định mức xây dựng phục vụ bảo trì công trình,

[Đăng ngày 6/27/2012 7:37:36 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ TTTT xem xét và có ý kiến hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc về điều kiện tham gia đầu tư, xây dựng hệ thống phủ sóng thông tin di động trong các công trình nhà cao tầng, tầng hầm, đường hầm để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông trên địa bàn (TP. Hồ Chí Minh).


-

-

-

-

-

-

-
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.