www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 4/23/2012 2:26:52 AM]
 Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4/2012 Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả .. (Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 3/15/2012 2:21:35 AM]
 Thực hiện kế hoạch công tác tháng năm 2012, trong Quý I, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu với những kết quả .. (Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 2/20/2012 1:59:41 AM]
 Thực hiện kế hoạch công tác tháng 2/2012 Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả .. (Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 8/29/2011 9:36:58 AM]
 Thực hiện kế hoạch công tác tháng 8/2011 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã thuwejc hiện nhiệm vụ chỉ tiêu với những kết quả... (Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 8/16/2011 1:37:59 AM]
 Thực hiện kế hoạch công tác tháng 7/2011 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã thuwejc hiện nhiệm vụ chỉ tiêu với những kết quả... (Xem nội dung chi tiết tại đây)

-

-

-

-

-

-

-
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.