www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/27/2012 8:43:44 AM]

Hỏi: Hiện nay, trong công tác QLNN, các Sở TTTT phải thực hiện quản lý nhiều đơn vị có tính chất hoạt động và phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành như: quản lý thuê bao di động trả trước, xuất bản – in – phát hành, trò chơi trực tuyến, quảng cáo trên các đài truyền hình, tuy nhiên việc vi phạm của một đơn vị có khi lại xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong khi thẩm quyền của Thanh tra Sở TTTT lại hạn chế, không thể xử lý các đối tượng thuộc địa bàn của các tỉnh, thành khác. Đề nghị Bộ TTTT tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ tiến hành tại các tỉnh, thành phố. Đây là biện pháp tổ chức thanh tra hiệu quả nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm có quy mô rộng lớn, phức tạp, kéo dài. Thanh tra Bộ nên hạn chế tổ chức thanh tra riêng lẻ trong phạm vi một địa bàn khi các Sở TTTT địa phương vẫn chủ động xử lý được (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:43:17 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ TTTT xử lý công bằng, nghiêm minh các trường hợp vi phạm do Thanh tra Sở TTTT chuyển. Hiện nay còn có tình trạng xử lý thiếu nghiêm minh, không công bằng của các cơ quan thuộc Bộ TTTT và Sở TTTT địa phương về cùng hành vi vi phạm đối với cơ quan Báo chí - Xuất bản trực thuộc Trung ương và cơ quan Báo chí - Xuất bản trực thuộc tỉnh, thành địa phương (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:42:17 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ TTTT tổ chức đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị định 02/2011/NĐ-CP về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản của các Văn phòng đại diện cơ quan báo chí, chi nhánh các Nhà xuất bản của Thanh tra Bộ TTTT, của các Sở TTTT để sơ kết về hiệu quả trong công tác phân cấp xử lý và không phân cấp xử lý. Trong Nghị định này có nội dung khoản 6 Điều 30 là không phù hợp với Điều 25 Luật Thanh tra;  Điều 38, 41, 42 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị Bộ rà soát, điều chỉnh theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:40:29 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ cần sớm có quy định uỷ quyền cho các Sở TTTT xử lý những vi phạm của báo chí Trung ương mà địa phương đã phát hiện (Quảng Trị).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:39:06 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ tham mưu Chính phủ bổ sung các điều khoản xử phạt đối với việc in hoá đơn và sử dụng các thiết bị thu phát sóng trực tiếp từ vệ tinh vào Nghị định 02/2011/NĐ-CP ngày 06/01/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (Bình Thuận).           


-

-

-

-

-

-

-
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.