www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/27/2012 8:48:32 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ Truyền hình Internet 2011 theo thông báo ngày 31/5/2011 của Văn phòng Chính phủ (Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:47:55 AM]

Hỏi: Đề nghị trang bị thêm xe ôtô cho Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh.

[Đăng ngày 6/27/2012 8:47:35 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ sớm xây dựng cơ chế phối hợp về vốn đối ứng Trung ương và địa phương để triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2011-2015 (Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:47:02 AM]

Hỏi: Về việc điều chỉnh, bổ sung các chế độ báo cáo ban hành kèm theo Thông tư 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 (Bình Thuận).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:46:33 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2011 cho các dự án Ngân sách Nhà nước theo đề xuất tại công văn số 1282/VTC-ĐTPT ngày 08/11/2011 của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (Tổng Công ty VTC).


-

-

-

-

-

-

-
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.