www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/27/2012 7:15:09 AM]

Hỏi: Quy định cấp giấy phép số lượng lịch blốc và yêu cầu sử dụng tem chống giả của Cục Xuất bản (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:14:34 AM]

Hỏi: Có quy định rõ ràng quy trình, thẩm quyền đánh giá, kết luận nội dung xuất bản phẩm (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:14:05 AM]

Hỏi: Xử lý xuất bản phẩm vi phạm pháp luật của nhà xuất bản (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 7:02:09 AM]

Hỏi: Xuất bản sách chuyên quảng cáo và việc xử lý xuất bản sách dưới dạng tạp chí (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/26/2012 9:22:44 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ sớm xây dựng quy hoạch hoạt động xuất bản, in, phát hành và hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch xuất bản tại địa phương theo quy hoạch chung cả nước, nhất là những thành phố lớn có tính chất đặc thù trong hoạt động xuất bản (TP. Hồ Chí Minh).


-

-

-

-

-

-

-
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.