www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/27/2012 6:53:46 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ sớm có hướng dẫn cụ thể cho Sở TTTT các tỉnh triển khai chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại địa phương (Lào Cai).

[Đăng ngày 6/27/2012 6:50:55 AM]

Hỏi: Về người chịu trách nhiệm chính trong Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 6:48:14 AM]

Hỏi: Đối với đề nghị Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 85/2010/TTLT-BTTTT-BCA về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Sở đề nghị Bộ TTTT sớm phối hợp với Bộ Công an ban hành hướng dẫn để các Sở TTTT có cơ sở thực hiện (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 6:43:57 AM]

Hỏi: Về cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình/kênh chương trình liên kết (TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 6:43:22 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ hướng dẫn triển khai hoạt động cấp phép TVRO (TP. Hồ Chí Minh).


-

-

-

-

-

-

-
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.